Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Ledarpraktikan är ett organisationsoberoende utvecklingskoncept som används av diplomerade Ledarpraktiker inom rådgivningsorganisationer och rådgivningsföretag över hela Sverige. I konceptet ingår boken Ledarpraktikan, en praktisk handbok som ligger till grund för den utbildning och det utvecklingskoncept som också ingår.

Boken Ledarpraktikan är en praktisk ledarskapsbok som hjälper dig att leda dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Boken ger dig användbara verktyg och kortfattade förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.

 

Ledarpraktikan är basen i det utvecklingskoncept som hjälper dig att leda. Tillsammans med din coachande ledarpraktiker tar du dig steg för steg på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap för dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.Ledarpraktikan med blandade grupper för ledare inom de gröna näringarna är nu i full gång i södra Sverige.
Totalt är det fyra grupper igång med blandade produktionsinriktningar, där flera av deltagande verksamheter även varit med i Lean Lantbruk och ser Ledarpraktikan som ett naturligt nästa steg för att utveckla både sig själv, sitt team och sin verksamhet vidare. Fortsätta det långsiktiga arbetet med att bli hållbara och robusta, säkerställa ständigt lärande och bygga vidare på struktur och kultur med fokus på det som skapar värde. Deltagarna får aktivt jobba med sig själva och utifrån egna behov tillsammans med sin individuella coach ges chans att målinriktat jobba med att nå de egna uppsatta målen.
Återigen har utvärderingar visat att konceptet är uppskattat och många tar med sig mycket lärdomar och den individuella stöttningen mellan träffarna.
Som vanligt är vi coacher imponerade av det driv som finns i alla deltagarna och ser fram emot att kunna erbjuda efterföljande återträffsaktiviteter med alla dessa gäng, då vi planerar att åka ut på turné och hälsa på varandra!
/ Bästa Hälsning Åsa-Lina och Katarina Ledarpraktikancoacher, 2022-2023 års omgång i Hallandsområdet
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning


 

NYA UTBILDNINGAR 

Vi startar nya utbildningar varje vår och höst.

Tag gärna direkt kontakt med någon av våra utbildade Ledarpraktiker.


Kostnad och anmälan

Mälardalen Kurstart 15-16 januari kostar 32 000 kr/deltagare (person nummer 2 från samma företag går för 24 000 kr). Totalt 6 dagars utbildning med kost och logi ingår, samt individuell coachning. Max 12 deltagare per omgång, 2 kursledare/kurs.

Välkomna att anmäla ert intresse till:

Katarina Steen, 010-471 05 07, katarina.steen@vxa.se eller Jannica Krafft, 010-471 03 08, jannica.krafft@vxa.se

  

Utvecklas i rollen som ledare

- Utbildning, bollplank och coaching i ledarskapsfrågor!

Ledarpraktikan är ett nationellt utvecklingskoncept som vänder sig till dig som driver egen verksamhet, eller är anställd och har en ledande befattning. Genom Ledarpraktikan får du chans att ta nästa steg framåt i ditt ledarskap!

Ledarpraktikanutbildningen baseras på boken ”Ledarpraktikan” och bygger på tre träffar med enskild coaching mellan träffarna. Teori och praktik varvas så att du på ett praktiskt sätt får lära dig att leda dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.

Träff 1: Konsten att leda sig själv

Träff 2: Konsten att leda andra

Träff 3: Konsten att leda sin verksamhet


Välkomna! 

Katarina Steen, VÄXA

 

Ledarpraktikan Häst är grunden i utbildningsprogrammet Hållbar Travsport!


Under 2020 gjordes en separat satsning för travtränare. Projektet Hållbar Travsport, ett samarbetsprojekt mellan Svensk Travsport och Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Syftet med projektet var att titta på arbetsmiljö och organisation hos travtränare för att kunna skapa goda förutsättningar för arbetet med och inom travsporten.

Resultatet blev mycket positivt, både hemma på gården och på tävlingsbanan där deltagarna aktivt fick arbeta både med sig själva, teamet och hela organisationen.

 

För er som är intresserade finns artikel från Svensk Travsport. (Kontaktperson Ledarpraktikan Åsa-Lina Nordlund)

 

Många förbättringar efter utbildning och coachning (travsport.se) 

 

 

Ledarpraktikan Häst


Dags för en ny omgång med kursen Ledarpraktikan HÄST. Utbildningen vänder sig till dig med ledande roll inom hästnäringen och genomförs på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS enligt konceptet Ledarpraktikan. Den är uppbyggd i tre delar – Konsten att leda mig själv, Konsten att leda mina medarbetare och Konsten att leda min verksamhet. Ledarpraktikan med specialinriktning Häst har körts sedan 2018, med totalt cirka 60 deltagare. En mycket uppskattad ledarskapsutbildning som lyfter de olika delarna i ledarskapet på ett pedagogiskt och väl anpassat sätt för chefer inom hästverksamheter. Konceptet har tidigare använts under flera år inom lantbruket.

 

Ledarpraktikan – Hästsportens Folkhögskola (hastsportensfolkhogskola.se)

 

 

Digitala möjligheter:

 

Digital inspirationsträff

 

- Digitala inspirationsträffar annonseras löpande här. Du anmäler dig ovan ANMÄL INTRESSE och erhåller ett mail med länk till mötet.

 

Digital Ledarpraktikan

 

- Ledarpraktikan är ett nationellt utvecklingskoncept som vänder sig till dig som driver egen verksamhet, eller är anställd och har en ledande befattning. Ledarpraktikanutbildningen baseras på boken ”Ledarpraktikan”. Teori och praktik varvas under kursen där erfarenhetsutbyte och att jobba med sig själv är i fokus.

Anmälan ovan på ANMÄL INTRESSE 

 

 

Bok


Ledarpraktikan är en praktisk ledarskapsbok baserad på forskning och beprövad erfarenhet som hjälper dig att leda dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.Beställ böckerUtbildning


Ledarpraktikan är basen i det utvecklingskoncept som hjälper dig att leda. Tillsammans med din coachande ledarpraktiker tar du dig steg för steg på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap för dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.


Anmäl intresse

Ledarpraktiker

 

Diplomerade ledarpraktiker finns i rådgivningsorganisationerna runt om i landet. Kontakta din Ledarpraktiker direkt eller kontakta oss via kontaktformuläret eller e-post för att nå din närmaste Ledarpraktiker.


Kontakt med Ledarpraktier


Koncept

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Sara Johnson

Agronom, Diplomerad coach Ledarpraktikan och Lean Lantbruk. Driver grön affärsutveckling och rådgivningen HIR arbetsgivare vid HIR Skåne. Har senare år arbetat mycket med kompetens­försörjningsfrågor inom gröna näringarna, bl a genom projektet ”grön arbetsförmedling” samt drivit Kompetensrådet för Skåne. Fokusområden: Lean, ledarskap, affärsutveckling, processledning och projektledning.


Kontaktuppgifter: 

Sara Johnson

HIR Skåne AB/Hushållningssällskapet Skåne

Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Telefon 010 4762254, 0708 161007


sara.johnson@hushallningssallskapet.se

www.hirskane.se

 

 

Bildbeskrivning

Katarina Steen

Agronom, Diplomerad coach Ledarpraktikan och Lean Lantbruk som brinner för att se företagare lyckas! Det är de bästa dagarna på jobbet när de jag jobbar med firar sina framgångar! Arbetseffektivitet är intressant, vad vi skapar för värde av tiden.
Fokusområden: Lean, Ledarskap och Utveckling av Företag och Människor

 

Kontaktuppgifter:

Katarina Steen, Växa 

Skögleryd 1

574 55 Kvillsfors

076-1090797

 

katarina.steen@vxa.se

 

 

Åsa-Lina Nordlund

Agronom, Diplomerad coach Ledarpraktikan och Lean Lantbruk. Utbildningsansvarig Ledarpraktikan Häst. Utvecklingspartner, nationella utvecklings­koncept Gröna Näringar, specialisering Hästnäringen. Utbildning, processledning och coachning till individer, team, verksamheter/­organisationer. Brinner för att långsiktigt arbeta med att skapa hållbara, attraktiva och säkra verksamheter där människan sätts i fokus!
Fokusområden: Lean, Arbetsmiljö och Ledarskap med fördjupning Självledarskap och Emotionell Intelligens.

 

Kontaktuppgifter:

Nordlunds Utveckling AB

Svenshult Sörgården 2
333 93 Skeppshult

070–8250716


asalina@nutveckling.se


 

 

Bildbeskrivning

Johanna Bengtsson

Lantmästare, Diplomerad coach Ledarpraktikan. Arbetar som produktionsrådgivare, arbetar med allmän produktionsrådgivning, foderrådgivning och ledarskapsfrågor. Att företagen får med alla delar i sin produktion och att man ser till helheten på företagen.


Kontaktuppgifter:

Johanna Bengtsson, Växa

Bokbindaregatan 8

312 34 Laholm

073-024 57 71


Johanna.Bengtsson@vxa.se


 

 

Inga-Lill Bergfors

Agronom, Diplomerad coach Ledarpraktikan och Lean Lantbruk. Ekonomi- och företagsrådgivare. Arbetar med rådgivning inom ekonomistyrning och produktionsekonomi för lantbruksföretagare, samt ledarskap och strategisk ledning av lantbruksföretag. Fokusområden: Lean, ledarskap med fördjupning inom självledarskap och coachande ledarskap, samt företagsekonomi och finansiering.


Kontaktuppgifter: 

Inga-Lill Bergfors

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar

Telefon 0709-458728


Inga-lill.bergfors@hush.se