Telefon: 0705-845599                |   E-post: info@ledarpraktikan.se

Kontakta Oss


Vi vill väldigt gärna ha en dialog med våra läsare! 


Vill du beställa böcker, utbilda dig till ledarpraktiker, närvara vid eller boka någon av våra inspirerande föreläsningar eller workshops, eller komma i kontakt med en ledarpraktiker som kan hjälpa dig och ditt företag att utvecklas?


Skicka ett meddelande via formuläret till vänster, eller ett mail direkt till oss via info@ledarpraktikan.se.


Hälsningar


Jennie Cederholm Björklund och Pia Ulvenblad


Bildbeskrivning

Foto: Mette Ottosson, www.mettesfoto.se

Kontaktuppgifter till diplomerade ledarpraktiker

Inga-Lill Bergfors fd Saltzman, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

inga-lill.saltzman@hushallningssallskapet.se


Helena Börjesson, LRF Konsult

helena.borjesson@lrfkonsult.se


Birgitta Falk, LRF Konsult

birgitta.falk@lrfkonsult.se


Erland Hedin, LRF Konsult

erland.hedin@lrfkonsult.se


Caroline Ivarsson, HIR Skåne

caroline.ivarsson@hushallningssallskapet.se


Gunnar A. Johansson, Agrosolution

gunnar.a@agrosolution.se


Sara Johnson, HIR Skåne

sara.johnson@hushallningssallskapet.se


Claes Krokeus, Rådgivarna i Sjuhärad

claes.krokeus@radgivarna.nu


Hanna Nilsson, Växa Sverige

hanna.nilsson@vxa.se


Per Nilsson, fristående konsult

per.gisselo@telia.com


Åsa-Lina Nordlund, Växa Sverige

asa-lina.olsson@vxa.se


Emelie Oskarsson, Växa Sverige

emelie.oskarsson@vxa.se


Elenore Wallin, Hushållningssällskapet Östergötland

elenore.wallin@hushallningssallskapet.se

Bildbeskrivning

Från vänster: Sara Johnson, Hanna Nilsson, Emelie Oskarsson, Per Nilsson, Caroline Ivarsson och Inga-Lill Bergfors

Bildbeskrivning

Från vänster: Claes Krokeus, Åsa-Lina Nordlund, Gunnar A. Johansson, Helena Börjesson, Elenore Wallin, Erland Hedin och Birgitta Falk.