Telefon: 0708-851374                |   E-post: info@ledarpraktikan.se

Bildbeskrivning

Konceptet Ledarpraktikan är organisationsoberoende och används av diplomerade Ledarpraktiker inom rådgivningsorganisationer och rådgivningsföretag över hela Sverige. I utbildningskonceptet ingår boken Ledarpraktikan, en praktisk handbok som ligger till grund för den utbildning och det utvecklingskoncept som också ingår. Utbildningskonceptet förvaltas och utvecklas av Ledarpraktikan AB i samverkan med diplomerade Ledarpraktiker.