Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Ledarpraktikan är ett organisationsoberoende utvecklingskoncept som används av diplomerade Ledarpraktiker inom rådgivningsorganisationer och rådgivningsföretag över hela Sverige. I konceptet ingår boken Ledarpraktikan, en praktisk handbok som ligger till grund för den utbildning och det utvecklingskoncept som också ingår.

Boken Ledarpraktikan är en praktisk ledarskapsbok som hjälper dig att leda dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Boken ger dig användbara verktyg och kortfattade förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.

 

Ledarpraktikan är basen i det utvecklingskoncept som hjälper dig att leda. Tillsammans med din coachande ledarpraktiker tar du dig steg för steg på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap för dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.Nu lämnar vi året 2020 bakom oss och ser fram emot nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Nu kör vi...både digitalt och förhoppningsvis också med fysiska möten.

 

Digitalt lunchseminarium

- Lunchseminarium med temat: Hur kommer det sig att vissa företag blomstrar i osäkra och kaotiska tider och andra inte? Med material från boken ”Great by choice” av Jim Collins och Morten T. Hansen. Onsdag den 27:e januari kl 12.00-13.00. Kostnad 500 kr/deltagare. Sista anmälan fredag 21/1. Du anmäler dig nedan på ANMÄL INTRESSE och erhåller ett mail med länk till mötet.

 

Digital inspirationsträff

- Inspiration om ledarskap med diskussion och övningar. Torsdag den 28:e januari kl 9.30-12.30. Kostnad 1 000 kr/deltagare. Max 15 deltagare. Sista anmälan fredag 21/1. Du anmäler dig nedan på ANMÄL INTRESSE och erhåller ett mail med länk till mötet.

 

Digital fika

- Digital fika med Ledarpraktikan - vill du testa att koppla upp dig digitalt, ställa frågor eller bara ta en kopp kaffe/te med andra som är intresserade av ledarskapsfrågor. Vi fikar tillsammans en gång i månaden. Nästa fika är onsdag den 10/2 kl 9.30 -10.00. Ingen anmälan krävs. Zoom länk: 

https://hh-se.zoom.us/j/67595066687?pwd=SERPYWpEM1VZdHJ5VDRPWDVUbko5dz09

 

Digital Ledarpraktikan

Ledarpraktikan är ett nationellt utvecklingskoncept som vänder sig till dig som driver egen verksamhet, eller är anställd och har en ledande befattning. Ledarpraktikanutbildningen baseras på boken ”Ledarpraktikan”. Teori och praktik varvas under kursen där erfarenhetsutbyte och att jobba med sig själv är i fokus.                                               

 

Konsten att leda sig själv                             Torsdag 4/2 och fredag 5/2     

Konsten att leda andra                                Torsdag 11/2 och fredag 12/2 

Konsten att leda sin verksamhet                   Torsdag 11/3 och fredag 12/3

Konsten att leda med ett helhetsperspektiv    Torsdag 22/4 och fredag 23/4

 

Träffarna genomförs lunch till lunch 12.30-18.00 dag 1 och 8.00 till 12.30 dag 2. Mellan träffarna blir deltagarna coachade individuellt, totalt 6 timmar. Max 12 deltagare per kurs, 2 kursledare. Kursen delfinansieras av stöd från Landsbygdsprogrammet och kostar 15 000 kr per deltagare. Sista anmälan torsdag 28/1 nedan på ANMÄL INTRESSE

 

Ledarpraktikan-coacherna kan även anordna specialbeställda utbildningsprogram/koncept till verksamheter utanför de Gröna näringarna. Då materialet är framtaget för att vidareutveckla ledare och bygga vidare på de egna kunskapspusslen, oavsett nivå så kan man lära sig mera. Vi diplomerade Ledarpraktiker/coacher ser fram emot att uppmuntra, stötta och utmana er vidare i träningen för att skapa ett hållbart ledarskap i balans! 

Diplomerade ledarpraktiker


Bildbeskrivning


Från vänster: Claes Krokeus, Åsa-Lina Nordlund, Gunnar A. Johansson, 

Helena Börjesson, Elenore Wallin, Erland Hedin och Birgitta Falk.


Bildbeskrivning


Från vänster: Sara Johnson, Hanna Nilsson, Emelie Oskarsson, 

Per Nilsson, Caroline Ivarsson och Inga-Lill Bergfors

Bildbeskrivning
Katarina Steen

Koncept

Bok


Ledarpraktikan är en praktisk ledarskapsbok baserad på forskning och beprövad erfarenhet som hjälper dig att leda dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.Beställ böckerUtbildning


Ledarpraktikan är basen i det utvecklingskoncept som hjälper dig att leda. Tillsammans med din coachande ledarpraktiker tar du dig steg för steg på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap för dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.


Anmäl intresse

Ledarpraktiker

 

Diplomerade ledarpraktiker finns i rådgivningsorganisationerna runt om i landet. Kontakta din Ledarpraktiker direkt eller kontakta oss via kontaktformuläret eller e-post för att nå din närmaste Ledarpraktiker.


Kontakt med Ledarpraktier

  

Digitalt lunchseminarium


- Lunchseminarium med temat: Hur kommer det sig att vissa företag blomstrar i osäkra och kaotiska tider och andra inte? Med material från boken ”Great by choice” av Jim Collins och Morten T. Hansen. Onsdag den 27:e januari kl 12.00-13.00. Kostnad 500 kr/deltagare. Sista anmälan fredag 21/1. Du anmäler dig ovan ANMÄL INTRESSE och erhåller ett mail med länk till mötet. 

 


Digital inspirationsträff


- Inspiration om ledarskap med diskussion och övningar. Torsdag den 28:e januari kl 9.30-12.30. Kostnad 1 000 kr/deltagare. Max 15 deltagare. Sista anmälan fredag 21/1. Du anmäler dig ovan ANMÄL INTRESSE och erhåller ett mail med länk till mötet.

 


Digital Ledarpraktikan

 

- Ledarpraktikan är ett nationellt utvecklingskoncept som vänder sig till dig som driver egen verksamhet, eller är anställd och har en ledande befattning. Ledarpraktikanutbildningen baseras på boken ”Ledarpraktikan”. Teori och praktik varvas under kursen där erfarenhetsutbyte och att jobba med sig själv är i fokus.

Konsten att leda sig själv Torsdag 4/2 och fredag 5/2 Konsten att leda andra Torsdag 11/2 och fredag 12/2 Konsten att leda sin verksamhet Torsdag 11/3 och fredag 12/3

Konsten att leda med ett helhetsperspektiv Torsdag 22/4 och fredag 23/4. 

Sista anmälan torsdag 28/1 ovan ANMÄL INTRESSE